Isnin, 24 September 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 BAHASA MELAYU KERTAS 1

Saya ingin memuatkan soalan Karangan Respon terbuka untuk tatapan para pelajar yang dikasihi. Semoga usaha ini dimanafaatkan oleh anda semua.

ZON B : SARAWAK

Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.


1.   Setiap remaja perlu mempersiapkan diri untuk menjayakan wawasan negara pada tahun 2020.
      Jelaskan peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan wawasan negara tersebut

2.   Pemupukan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat lebih berkesan jika bermula
      dari rumah. 
      Bincangkan peranan keluarga dalam usaha memupuk nilai murni dalam diri anak-anak.

3.   Malaysia terkenal dengan keunikan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam keadaan
      aman dan sentosa. Sikap toleransi, saling menghormati, dan bekerjasama merupakan amalan
      hidup rakyat Malaysia yang telah menwujudkan perpaduan antara kaum.
      Huraikan pendapat anda tentang pernyaataan di atas.

4.   Ekonomi Malaysia yang sedang berkembang pesat telah menyebabkan Malaysia menjadi
      tumpuan pekerja asing. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan
     dalam akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah "Kesan-kesan Kemasukan Buruh Asing
      kepada Negara Kita."
     Tulis rencana itu selengkapnya.

5.   Ibu anda menghadiahkan sebuah novel sempena ulang tahun kelahiran anda.
      Berikan ulasan anda tentang keistimewaan novel itu.

 
Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Kemahiran menguasai pelbagai bahasa sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara
      satu  sama lain.
      Sehubungan itu, jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar.

2.   Remaja bersahsiah mulia mampu membangunankan sesebuah negara. Oleh sebab itu,
      ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk  sahsiah murni anak-anak mereka.
      Bincangkan.

3.   Anda merupakan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan
      Koperasi (KPDNKK) diminta menyampaikan sebuah ceramah kepada belia-belia di tempat
      anda. Tajuk ceramah tersebut ialah "Usaha-usaha Kerajaan dalam Melahirkan Masyarakat
      berjimat Cermat."
      Sediakan teks ceramah tersebut selengkapnya.

4.   Negara-negara di dunia hari ini menghadapi masalah pemerdagangan manusia yang semakin
      membimbangkan.
      Jelaskan tindakan-tindakan berkesan bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa.

5.  Remaja amat mahal
                       sesungguhnya
     tiada terbeli oleh perjanjian
     harga remaja adalah
                       pendirian
     keberanian dan ilmu.

      Berdasarkan petikan sajak 'Harga Remaja' di atas, terangkan kepentingan menjaga maruah diri
      sendiri.

Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Kerajaan mewajibkan program 1 Murid 1 Sukan di setiap sekolah.
      Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah.

2.   Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan anak-anak
      mementingkan keindahan alam sekitar.
      Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak
      menjaga keindahan alam sekitar.

3.   Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Anda ingin
      menulis rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.
      Tulis rencana tersebut selengkapnya.

4.   Kerjasama antara negara di dunia dapat membantu meningkatkan pembangunan pendidikan di
      sesebuah negara.
      Bincangkan kerjasama antara negara di dunia untuk meningkatkan pembangunan pendidikan .

5.   Kini, karya kreatif seperti cerpen dan novel oleh penulis-penulis muda semakin berkurangan.
      Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan remaja melibatkan diri dalam
      penulisan kreatif.


 

 
Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Isu kebersihan terutamanya di kawasan sekolah perlu diberi perhatian yang serius.
      Sebagai pelajar yang prihatin, kemukakan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk
      memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih.

2.   Kejayaan anak-anak berkait rapat dengan keperihatinan ibu bapa.
      Ulaskan pernyataan di atas.

3.   Kebiasaan mengambil makanan segera seperti burger,piza dan mi segera menjadi suatu trend
      dalam kalangan rakyat Malaysia. Sehubungan dengan itu, anda indin menulis sebuah rencana
      yang akan disiarkan dalam akhbar tempatan yang bertajuk 'Kesan-kesan Buruk
      Pengambilan Makanan Segera
      Secara lebih berlebihan.'
      Tulis rencana tersebut selengkapnya.

4.   Beberapa buah negara di dunia sedang mengalami pergolakan politik dan peperangan yang
      berlarutan sehingga menyebabkan rakyat hidup sengsara. Oleh itu, penglibatan Malaysia dan
      beberapa buah  negara lain yang mengganggotai misi keamanan dunia amatlah dipuji.
      Jelaskan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menjayakan misi tersebut.

5.   Penakek pisau seraut,
      Ambil galah batang lintabong,
      Seludang ambil ke nyiru;
            Setitis jadikan laut,
            Sekepal jadikan gunung,
            Alam terbentang jadikan guru.

     Puisi lama di atas menjelaskan kepentingan menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada
     masyarakat.
     Bincangkan.


 
 
Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Ibu bapa mempunyai jasa yang sungguh besar kepada setiap orang anaknya. Sebagai balasan,
      setiap orang anak mesti membuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa.
      Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik
      kepada kedua-dua ibu bapa.

2.   Kes penderaan ke atas kanak-kanak sering dilaporkan dan meruntun hati setiap ahli masyarakat
      yang waras. Untuk itu, sebuah wawancara telah dilakukan bagi melihat usaha-usaha yang boleh
      dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu ini.
      Tulis wawancara itu selengkapnya.

3.   Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara.
      Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan
      dalam  kalangan rakyat.

4.   Teknologi satelit telah menjadikan masyarakat dunia lebih rapat sehingga merentasi sempadan.
      Ulaskan kepentingan dan peranan terknologi satelit terhadap hubungan dan komunikasi
      masyarakat dunia.

5.   Bahasa itu maruah bangsa
      yang mesti dipelihara martabatnya
      agar tetap kukuh dan ampuh
      melayari lautan bijaksana
      salam ikatan mesra dan teguh.
                           (Dipetik daripada Dirgahayu Bahasaku,
                             Dewan Bahasa dan Pustaka.hlm.20)

      Berdasarkan rangkap sajak di atas, bincangkan usaha-usaha dalam memartabatkan Bahasa
      Kebangsaan kita.


BERSAMBUNG
Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Anda  telah menyertai Program Mptivasi yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah.
      Pelbagai aktiviti diadakan.
      Jelaskan bagaimana perogram tersebut telah menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk
      terus berjaya.

2.   Pengukuhan institusi keluarga merupakan tunjang utama dalam membina keluarga bahagia.
      Huraikan peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.

3.  Dalam usaha menggalakkan dan mencungkil potensi murid dalam bidang sukan, Kementerian
      Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan Dasar 1Murid 1Sukan untuk dilaksanakan di
      semua sekolah. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk diterbitkan dalam 
      majalah sekolah "Faedah-faedah Perlaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan Di Sekolah".
      Tulis rencana itu selengkapnya.

4.   Kesepakatan dan perpaduan dalam kalangan pemimpin dan rakyat antarabangsa mampu
      mewujudkan keamanan dan kemakmurannya masyarakat dunia.
      Ulaskan pernyataan di atas.

5.   Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu menerapkan nilai-nilai
      murni yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan oleh generasi muda pada hari ini.
      Berikan pendapat anda.

                                                      KERTAS  SOALAN  TAMAT

Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi setelah menamatkan Sijil Pelajaran
      Malaysia menjadi idaman setiap remaja.

       Jelaskan ciri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

2.   Ibu bapa merupakan pendorong utama dalam membudayakan amalan membaca dalam
      kalangan anak..
      Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi
      budaya dalam kalangan keluarga mereka.

3.   Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk labih maju dalam sektor pelancongan.
      Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh akhbar tempatan.
      Tajuk rencana tersebut ialah "Usaha-usaha untuk Memajukan Pelancongan Negara".
      Tulis rencana itu selengkapnya.

4.   Kerjasama yang erat antara negara jiran mendatangkan banyak faedah.
      Jelaskan kebaikan yang diperoleh daripada kerjasama yang erat antara negara yang berjiran.

5.   Anda berhasrat untuk menyertai pertandingan penulisan cerpen yang dianjurkan oleh sekolah
      anda. Tema cerpen yang anda pilih ialah perpaduan kaum.
      Tulis cerpen anda itu selengkapnya.

                                                      KERTAS  SOALAN  TAMAT


   

Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan.
      Bincangkan usaha-usaha  yang wajar anda lakukan untuk memastikan harapan mereka
      itu tercapai.

2.   Minat bersukan dalam kalangan remaja pada hari ini semakin berkurangan.
      Huraikan peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja.

3.   Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan barangan buatan tempatan.
      Huraikan kebaikan-kebaikan menggunakan barangan buatan tempatan.

4.   Malaysia berpotensi untuk menjadi destinasi pelancongan yang terkenal di rantau ini.
      Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan.
      Tajuk rencana tersebut ialah 'Usaha-usaha Menarik Minat Pelancong Asing Datang ke
      Malaysia'.
      Tulis rencana itu selengkapnya.

5.   Perwatakan watak utama dalam sebuah novel yang telah anda baca, banyak mengandungi
      Keistimewaan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan.
      Bincangkan.

                                                      KERTAS  SOALAN  TAMATBahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


 Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Renaja memberikan sumbangan penting untuk mengharumkan nama sekolah. Sebagai remaja,
      jelaskan cara-cara yang dapt anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

2.   Kempen galakan membaca yang dijalankan saban tahun masih gagal untuk menjadikan budaya   
       membaca sebagai amalan hidup masyarakat di negara ini.
       Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan tersebut.

3.   Amalan berjimat cermat perlu disuburkan dalam kalangan masyarakat untuk menghadapi krisis
      ekonomi pada masa ini.
      Tulis  sebuah rencana tentang peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat.

4.   Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran amat diperlukan untuk memerangi jenayah
       pemerdagangan manusia yang kini telah menjadi isu global.
       Bincangkan  pernyataan tersebut.

5.   Perumpamaan 'bagai menatang minyak yang penuh' bermaksud ibu bapa yang mendidik
      anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa berbelah bagi.
      Tulis sebuah cerpen bertemakan maksud perumpamaan tersebut.

                                                      KERTAS  SOALAN  TAMAT
Bahagian B :
[ 100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


Pilih satu daripada seoalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.   Konsep Sekolah Penyayang berteraskan budaya kemesraan dan sayang-menyayangi dalam
      kalangan guru dan murid.
      Jelaskan cara-cara anda menghargai kasih sayang guru.

2.   Bapa ialah suri teladan kepimpinan dalam sesebuah rumah tangga terutama kepada anak-anak
      lelaki. Pandangan ini selaras  dengan salah satu matlamat pendidikan negara, iaitu memperkasakan
      pelajar  lelaki.
      Huraikan sifat-sifat kepimpinan yang perlu diasuh  oleh ibu bapa kepada anak lelaki mereka
      sebagai pemimpin keluarga.

3.   Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan aset yang mesti dipertahankan dengan baik
      agar dapat dijadikan sumber rujukan dan tatapan generasi akan datang.
      Sarankan langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara.


4.   Hampir tujuh bilion perut di seluruh dunia semakin terasakan bahana kenaikan harga bahan
      makanan. Faktor yang menggusarkan masyarakat dunia ialah stok makan semakin berkurang.
      Bincangkan punca-punca kemerosotan bekalan makanan dunia.

5.   Berdasarkan sebuah karya sastera yang anda baca, jelaskan amalan-amalan baik yang sesuai
      dipraktikkan oleh masyarakat kini.

                                                      KERTAS  SOALAN  TAMAT